Společnost MV Data poskytuje kompletní služby v oblasti daňového poradenství, zpracování mezd, vedení účetnictví, ekonomické a organizační poradenství. Své služby poskytujeme a nabízíme pro široké spektrum podnikatelských subjektů a podnikatelských odvětví.

Naší prvořadou snahou je Vám daňové a účetní záležitosti co nejvíce usnadnit a přispět našimi zkušenostmi pro Vaše potřeby. Naším cílem je spokojenost klienta a tím i navázání dlouhodobé spolupráce.

Své služby poskytujeme výhradně daňovými poradci, kteří jsou zapsáni do seznamu Komory daňových poradců ČR. Jedná se o odborníky, kteří jsou specializování na řešení standartních i nestandartních daňových problémů, které vyžadují vzájemnou spolupráci lidí z různých oborů firemního poradenství.

Veškeré naše služby jsou smluvně vázány na smlouvu o poskytnutí našich služeb, cenu garantujeme minimálně na dobu jednoho roku dopředu a veškeré činnosti jsou zabezpečeny pojištěním odpovědnosti za škody způsobené naší činností vůči klientovi.